Wynik ofert na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2019r.”

  • Drukuj

W związku z zaproszeniem  do składania ofert na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2019r.”  złożona została jedna oferta Pani Katarzyny Wójcik.

Oferta spełnia warunki w zakresie  realizacji zadania zgodnie z art.52ust.1i2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018r. poz.1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz. U. z 2012r. poz. 719), polegającego na prowadzeniu Rodzinnego Domu Pomocy (RDP) przy ul. Żagańskiej 44, 68-120 Iłowa. Rodzinny Dom Pomocy pod nazwą „Cichy dom” będzie świadczyć usługi bytowe i opiekuńcze dla osób starszych, których stan zdrowia nie ogranicza możliwości swobodnego przemieszczania się w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej