Zapytanie ofertowe na przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. zaprasza do składania ofert na:

 przystosowanie pomieszczenia- stanowiska ds. pierwszego kontaktu
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie dotyczy  wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (t.j.Dz.U.2017.1579z późn. zm.)

 

Szczegóły zamówienia

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 29.06.2018r. nr OPS.252.5.2018 pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Iłowa

 Wybrano ofertę:

 - Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa

Schronienie będzie udzielane w placówce: Stowarzyszenie MONAR, Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Lutynce, 68-131 Wymiarki

Wykonawca złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, zgodną z treścią zapytania ofertowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

 

Elżbieta Kinal

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

 

Dodatkowe informacje

Serwis www.ops.ilowa.pl wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panem Markiem Biedakiem pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.