Dostawa obiadów dwudaniowych na okres nauki szkolnej w 2008 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zawiadamia, iż w wyniku postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa obiadów dwudaniowych na okres nauki szkolnej w 2008 roku do szkół na terenie Gminy Iłowa”

akceptację otrzymała oferta:

MAŁA GASTRONOMIA

UL. LOTNIKÓW

68-200 ŻARY

Oferta tego wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ustawy Pzp, jest zgodna ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i spełnia jej warunki. Zamawiający powierza wykonanie zadania, które było przedmiotem postępowania przetargowego Wykonawcy wskazanemu na wstępie.