„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – ogłoszenie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do współpracy przy realizacji w/w. projektu specjalistów tj. pedagogów, psychologów, socjologów posiadających kwalifikacje i doświadczenie w pracy z ludźmi.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7; 68-120 Iłowa lub pod numerem telefonu: 68 377 49 48 w godzinach od 7:00 do 15:00.