Wyniki konkursu ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o wynikach konkursu w związku z ogłoszeniem z dnia 11.04.2011 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o wynikach konkursu w związku z ogłoszeniem z dnia 11.04.2011 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć:

Psychologiczne poradnictwo indywidualne


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o wynikach konkursu w związku z ogłoszeniem z dnia 13.04.2011 r. dotyczącym składania ofert na poprowadzenie zajęć:

Grupa wsparcia