„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” – I kwartał 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w 2012 r. rozpoczął realizację kolejnej edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej zamieszczono sprawozdanie z przebiegu działań realizowanych w ramach projektu w pierwszym kwartale 2012 r.:

Sprawozdanie

Fotogaleria – I spotkanie integracyjno-organizacyjne