Zmiana terminów wypłat świadczeń pieniężnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2012 r. jednorazowo ulegną zmianie terminy wypłat świadczeń pieniężnych zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Terminy wypłat przedstawiają się następująco:
– świadczenia pomocy społecznej z 20.12.2012 r. zostaną wypłacone 14.12.2012 r.
– zasiłki stałe wypłacane terminowo 25.12.2012 r. zostaną wypłacone 18.12.2012r.
– wypłaty świadczeń pieniężnych w ramach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z 21.12.2012 r. zostaną dokonane 11.12.2012 r., z 23.12.2012 r. zostaną wypłacone 12.12.2012 r.,
– wypłata świadczeń z 28 i 30.12.2012 r. nastąpi 13.12.2012 r.