„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – listopad 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie – listopad 2012


Trening umiejętności spędzania wolnego czasu – fotogaleria

Grupa wsparcia dla osób bezrobotnych – fotogaleria

Zajęcia dla dzieci organizowane na czas uczestnictwa rodziców w spotkaniach – fotogaleria