„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – grudzień 2012 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno- zawodowa w gminie Iłowa” w 2012 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie – grudzień 2012 r.

Przygotowania do uroczystego zakończenia realizacji projektu – fotogaleria

Uroczyste spotkanie z okazji zakończenia realizacji projektu systemowego w 2012 r. – fotogaleria