Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa – I kwartał oraz kwiecień 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. Spotkanie organizacyjno-integracyjne
  2. Sprawozdanie – I kwartał 2013 r.
  3. Sprawozdanie – kwiecień 2013 r.