Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza na spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych w ramach projektu

„Upowszechnianie profilaktyki uzależnień wśród rodziców, opiekunów i młodzieży”

Spotkania odbędą się w dniach:
23.09.2013 r. o godzinie 18.00 na świetlicy wiejskiej w Koninie Żag.
24.09.2013 r. o godzinie 18.00 na świetlicy wiejskiej w Borowym

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!