Ważna informacja dla osób uprawnionych do dodatku mieszkaniowego!

W związku z ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2013r. poz 984), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawany w drodze decyzji, po wcześniejszym złożeniu wniosku oraz dołączoną kopią umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Zaleca się składanie wniosków dotyczących dodatku energetycznego.