Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert do położenia na korytarzu wykładziny PCV, przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń oraz wymiany paneli podłogowych tj. w dwóch pokojach: Zespółu do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, po jednym Zespołu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz Zespołu administracyjno-biurowego, pokoju świadczeń socjalnych jak również korytarza znajdujących się na I i II piętrze siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej  przy ul. Kolejowej 7 w Iłowej.

Termin składania ofert: 14.01.2014 r.

Termin realizacji zamówienia: styczeń 2014 r.

Celem dokonania obmiaru proszę kontaktować się z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej – Elżbietą Kinal – 68 377 49 48.

Zaproszenie dotyczy wyłącznie usługi