Wyniki konkursu ofert w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”

WYNIK KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” na realizację zadania pn. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych „Szkoła rodziców”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami) – zapytanie ofertowe.

W związku z ogłoszeniem z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie Warsztatów umiejętności opiekuńczo–wychowawczych „Szkoła rodziców” w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ złożono jedną ofertę, a jej cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

WYNIKI KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” na realizację zadań pn. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” i „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 p-t 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zmianami) – zapytanie ofertowe.

W związku z ogłoszeniem z dnia 16 kwietnia 2014 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o przyjętych ofertach:

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Spółdzielnia Socjalna SkillStore

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – Centrum Doradczo Szkoleniowe Stanisław Podlaski

Oferty powyższe spełniają wymagane kryteria wyboru zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uzyskały największą liczbę punktów, w szczególności w ocenie kwalifikacji, doświadczenia, referencji, propozycji przeprowadzenia zajęć (konspekt i harmonogram) jak również kosztu usługi.