Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Centrum Integracja Zielona Góra realizuje obecnie trzy projekty służące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

Cel – Praca! – efektywna aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością!
Sprawni w pracy 2015”
Informacja kluczem do integracji społecznej

Wszystkie osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim, zainteresowane podniesieniem swoich szans na zatrudnienie zapraszamy do udziału w projektach.

W ramach projektów jest możliwość skorzystania ze wsparcia m.in. psychologa i prawnika, oraz doradcy zawodowego i pośrednika pracy, odbycia szkoleń zawodowych oraz warsztatów aktywizacji zawodowej.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach proszone są o kontakt

  • telefoniczny: 570 066 206
  • mailowy: zielonagora@integracja.org
  • lub osobisty: Centrum Integracja w Zielonej Górze, ul. Kościelna 2, 65-064, Zielona Góra.