STYPENDIA DLA RODZIN Z DZIEĆMI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM

DO 9 KWIETNIA 2017 ROKU MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI O STYPENDIA RODZINY ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ, OPIEKUJĄCE SIĘ DZIEĆMI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM.

 

Program Pomocy Dzieciom Stowarzyszenia SPES jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Najbardziej potrzebującym rodzinom przyznajemy na okres jednego roku stypendium oraz pomoc w innych formach. Obecnie przystępujemy do realizacji V edycji Programu. Wnioski o przyznanie stypendium na lata 2017/2018 przyjmujemy do dnia 9 kwietnia 2017 roku.