Przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

 Przygotowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

15 listopada 2017r. już po raz trzeci odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania nowej  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Iłowa na lata 2018-2025 r.

Zespół opracowujący projekt dokumentu strategicznego zajął się określeniem najważniejszych problemów społecznych występujących w naszej gminie.  Podczas ostatnich dwóch spotkań skupiono się nad wspólnym  usystematyzowaniem posiadanych informacji i przyporządkowanie ich do jednej z czterech grup: mocnych i słabych stron jak również szans i zagrożeń lokalnego systemu polityki społecznej.

Z opracowanej diagnozy wyłonią się konkretne problemy, nad którymi winna skupić się polityka społeczna. Ujęte w formę misji, celów strategicznych, operacyjnych i kierunków działań, w sposób praktyczny wyznaczą konkretne działania.

W spotkaniach dotychczas uczestniczyli Burmistrz Iłowej Paweł Lichtański  oraz przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych tj.:  Maria Żarska- Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu , Beata Laskowska- Trzeciak – Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Iłowej, Ewa Osłońska- Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Iłowej, Józef Brzezicki- Kierownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Iłowej, Elżbieta Kinal– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej wraz z pracownikami Ewą Rzepa, Martą Kluczyńską,  Małgorzatą Groszek,  Katarzyną Siwak- Galik, Joanną Polus,  członkowie  Rady Miejskiej–   Waldemar Leszcz i Edward Lesiak, Bogumiła Skrzyczewska- pielęgniarka środowiskowa, sołtys Jankowej Żag.– Leokadia Ziaja, sołtys Konina Żag. – Zdzisław Chodorski, przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Iłowej – Weronika Leszcz, Grażyna Kuryłowicz, Barbara Marchewka, Leokadia Danowska, przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku– Jerzy Leżyński, funkcjonariusz policji- Andrzej Stróżyk, Ewa Sowa- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Iłowej.