Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 22 grudnia 2017r. :

  1. Nr OPS.252.3.2017  pod nazwą „Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej w Koninie Żagańskim w 2018r.”
  2. Nr OPS.252.2.2017  pod nazwą „Dożywianie osób dorosłych korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w 2018r.”

Wybrano najkorzystniejsze oferty cenowe:

  1. Zapytania Nr OPS.252.3.2017 – oferta Catering HALINKA – Elżbieta Sieniuć  , 67-320 Małomice ul. Jana Pawła II 5
  2. Zapytania Nr OPS.252.2.2017 – oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA  Lutol Mokry 48, 66-320 Trzciel.

Wykonawcy złożyli ważne oferty niepodlegające odrzuceniu, zgodne z treścią zapytania ofertowego. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.poz 907 z póź. zm.)