Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w 2021 roku przystąpił do realizacji Programu Osłonowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wsparcie w ramach Programu ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechnienia usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na  prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystenta powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystenckie wykonywane są przez osoby posiadające właściwe kompetencje. Wsparciem asystenta osobistego w okresie od kwietnia do grudnia 2021 r. planujemy objąć 7 osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy Iłowa. Na realizację działania nasz Ośrodek pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej kwotę 44.040,00 zł.