INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o zmianie terminu wypłaty zasiłków stałych.

Wypłata zasiłków stałych wypłacanych na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021r. poz. 2268) począwszy od stycznia 2022 r. będzie następowała do dnia 30 każdego miesiąca.