Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Wózek inwalidzki

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej    informuje, iż w ramach ogłoszonego przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej ” – edycja 2022,  nasza Gmina otrzyma 126.531zł środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

   – dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

   – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).