Wycieczka do Wrocławia

Uczestnicy Projektu Klubu Seniora w Iłowej wzięli udział w wycieczce o charakterze kulturalnym do Wrocławia.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.