Gry planszowe dla uczestników Klubu Seniora

W ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.” zostały zakupione gry planszowe dla uczestników Klubu Seniora.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa

7 Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa”.