Święto Pracownika Socjalnego

Z okazji święta Pracownika Socjalnego składam wszystkim pracownikom Ośrodka  Pomocy Społecznej  w Iłowej  serdeczne życzenia  pomyślności  w życiu zawodowym i osobistym. Satysfakcji z pracy, poczucia spełnienia, samorealizacji, siły i energii  do podejmowania nowych wyzwań na rzecz drugiego człowieka  i społeczności lokalnej . Chęci  do rozpoczynania i kończenia z uśmiechem każdego dnia pracy. Życzliwości i wyrozumiałości  płynącej od innych  i dla innych .

Pragnę podziękować za trud wniesiony w realizację dotychczasowych zadań , tym bardziej, że bieżący rok  nie szczędził  nam  pracy i  nowych wyzwań. Towarzysząca Wam chęć działania , energia, empatia oraz  odpowiedzialność przyczyniają  się do zmian  zarówno tych małych, dotyczących  życia poszczególnych osób i rodzin jak  i  całej społeczności.

Z wyrazami szacunku

                                                              Elżbieta Kinal