Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023”

DOFINANSOWANIE: 98 071 zł

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 98 071 zł

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naboru wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2023, nasza Gmina otrzyma 98.071 zł środków finansowych pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów;
  • wsparcie finansowe gminy w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej

Gmina Iłowa będzie realizowała wsparcie poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – limit 240 godzin w roku na jednego uczestnika Programu.

Projekt skierowany jest do opiekunów osób z niepełnosprawnością zamieszkujących na terenie Gminy Iłowa, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innych osób w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Plakat.jpg