Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej  informuje, iż od 6 listopada 2023r. rozpoczyna  wydawanie  skierowań do otrzymania  pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: grudzień 2023-październik 2024

Program skierowany jest do  osób najbardziej potrzebujących tj. osób z niepełnosprawnościami, osób bezdomnych, osób obcego pochodzenia i należących do mniejszości oraz pozostałych osób  znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z wytycznymi do Programu osoby najbardziej potrzebujące to te, których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1823 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1410 zł dla osoby w rodzinie.

 

Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027