Autor: admin

Wycieczka do Wrocławia

Uczestnicy Projektu Klubu Seniora w Iłowej wzięli udział w wycieczce o charakterze kulturalnym do Wrocławia. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego…

Cykl zajęć dietetycznych

W ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa, uczestnicy Klubu Seniora z Iłowej odbyli cykl zajęć dietetycznych w postaci wykładów i…

Plenerowe spotkanie integracyjne

11 sierpnia odbyło się plenerowe spotkanie integracyjne Klubu Seniora. Uczestnicy spędzili czas na wspólnym  biesiadowaniu i rozmowach. Celem organizacji wyjścia była integracja osób starszych i…

Zwiedzanie Parku Mużakowskiego

18 lipca uczestnicy Klubu Seniora zwiedzili  Park Mużakowski. Który jest przykładem sztuki ogrodowej z XIXw. wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wyjazd integracyjny Klubu…

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora w Iłowej

>> Ogłoszenie o zamówieniu << >> SWZ << >> Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy << >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu << >>…

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują…

Dostępność wniosków na dodatek węglowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  wnioski na dodatek węglowy będą dostępne od 24.08.2022r. w sołectwach   u sołtysów lub w świetlicach wiejskich, natomiast…

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy Obowiązek informacyjny

Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa

W ramach realizacji projektu „Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa” w dniach od 13.07.2022 do 22.07.2022 przeprowadzone zostały grupowe treningi umiejętności społecznych. Udział w zajęciach wzięło…

Zaproszenie do złożenia ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do składania ofert na: „Remont lokalu przy ul. Żagańskiej  1-3 celem utworzenia mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób…