Kategoria: Dokumenty/Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe – wymagane dokumenty

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu. 2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz…