Kategoria: Przetargi

Wynik konkursu ofert w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013 poz.907 z późn. zmianami) –…

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Warsztaty umiejętności opiekuńczo- wychowawczych „Szkoła rodziców” – wyniki konkursu ofert

WYNIK KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” na realizację zadania pn. Warsztaty umiejętności opiekuńczo – wychowawczych „Szkoła rodziców”….

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Wyniki konkursu ofert w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”

WYNIK KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” na realizację zadania pn. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych „Szkoła rodziców” Postępowanie prowadzone…

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego…

Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca ich wydawania w 2013 r.

Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca ich wydawania w 2013 r.

Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Świadczenie usług przygotowania, gotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.)

Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.) >> kliknij tutaj