Kadra

Na prawidłową i prężną prace naszego ośrodka, wpływa wiele czynników. Do najważniejszych jednak należy zaliczyć sztab pracujących tu osób. Są to ludzie z ogromną wiedzą fachową, a jednocześnie z pewnego rodzaju powołaniem, pozwalającym zrozumieć problemy i potrzeby innych.

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej:

 • Elżbieta Kinal

2. Zespół do spraw realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej:

 • Marta Kluczyńska – specjalista pracy socjalnej
 • Joanna Polus– pracownik socjalny
 • Katarzyna Siwak – Galik – pracownik socjalny
 • Patrycja Banaszkiewicz – pracownik socjalny

3. Zespół usług opiekuńczych w skład, którego wchodzą:

 • Zdzisława Bortnowska – opiekun w ośrodku pomocy społecznej
 • Iwona Ćwik – młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej

4. Zespół do spraw realizacji świadczeń rodzinnych (ŚR) i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w którego skład wchodzą:

 • Bernadeta Matysiak – inspektor
 • Katarzyna Ochotna – inspektor
 • Dorota Klisowska – inspektor

5. Zespół finansowo – księgowy i budżetu w skład, którego wchodzą:

 • Sylwia Wróblewska – główny księgowy
 • Magdalena Dudar– starszy księgowy

6. Zespół administracyjno – biurowy w skład którego wchodzą:

 • Lidia Drożdż – sam. referent
 • Lucyna Janus – Hołodziuk – referent

7. Zespół do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w skład którego wchodzi:

 • Katarzyna Nems – asystent rodziny
 • Malwina Duda – asystent rodziny
 • Urszula Śmigiera – asystent rodziny