Kategoria: Świadczenia/Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie…