Dyżury specjalistów do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Terapia grupowa i indywidualna- prowadzona przez instruktora terapii uzależnień Bogusława Hercik – każdy czwartek, od godz. 16.00

Grupa wsparcia dla kobiet- prowadzona przez terapeutkę Sylwię Guglas – w każdy wtorek , od godz. 16.00

Psycholog kliniczny – Grzegorz Mutwil – trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 16.30

Grupa wsparcia A/A – każdy piątek od godz. 18.00

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Diana Owsianka, przyjmuje co drugą sobotę miesiąca. Wizyty mogą zostać umówione przez pracowników socjalnych tut. Ośrodka , tel. 683774948 wew. 23 lub 24.