Kategoria: Dokumenty/Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne – wymagane dokumenty

  RODZAJ ŚWIADCZENIA DOKUMENTY Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku Akt urodzenia dziecka Zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką lekarską najpóźniej od 10 tygodnia ciąży…