Kategoria: Dokumenty/Pomoc społeczna

Pomoc społeczna – wymagane dokumenty

A. Wniosek. B. Załącznikami do wniosku są lub mogą być następujące dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej: 1) dowód osobisty lub…