Kategoria: Zespół interdyscyplinarny

Pomoc specjalistów

Dyżury specjalistów do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie

Terapia grupowa i indywidualna-   prowadzona przez instruktora terapii uzależnień  Bogusława Hercik    – każdy czwartek, od godz. 16.00 Grupa wsparcia dla kobiet-  prowadzona przez terapeutkę   Sylwię…

Skład ZI

Aktualny skład Zespołu Interdyscyplinarnego : Elżbieta Kinal – Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, Marta Kluczyńska – Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej, Halina Zarzeczna – Szkoła…

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe: Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Iłowa Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej ul. Kolejowa 7 68-120 Iłowa Tel.68-3774948   Obsługą organizacyjno – techniczną zajmuje się…

Zespół Interdyscyplinarny w Iłowej

Zespół Interdyscyplinarny w Iłowej  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iłowej  został utworzony na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o…