„Aktywizacja społeczno-zawodowa w Gminie Iłowa” – zakończenie realizacji II edycji projektu

 

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w miesiącu grudniu 2009 r. zakończył realizację drugiej edycji projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”, którego realizacja została zaplanowana na okres czerwiec – grudzień 2009 r.

Uczestnicy projektu skorzystali z następujących form wsparcia:

  • doradztwo zawodowe
  • szkolenie w zakresie „Rozpoczęcie działalności własnej – krok po kroku”
  • szkolenie w zakresie „Spółdzielnia socjalna – wymogi, idea, prawo, praktyka, procedury”
  • kursy zawodowe: „Kierowca wózków jezdniowych”, „Catering – kelner z językiem niemieckim”
  • poradnictwo psychologiczne
  • badania lekarskie
  • wsparcie finansowe

Ponadto pragniemy zauważyć, iż pierwsza edycja projektu była realizowana w okresie od lipca do grudnia 2008 r. W obu edycjach uczestniczyło łącznie 31 osób. Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdobytych nowych kompetencji społecznych i zawodowych, życząc owocnego ich wykorzystania na niwie życia zawodowego i rodzinnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej