Kategoria: Świadczenia/Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała…