Kategoria: Projekty EFS

Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że projekt pn. „Aktywni mieszkańcy w Gminie Iłowa” złożony przez nasz Ośrodek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego został oceniony…

Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

W ramach projektu realizowanego okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej…

Projekt pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej realizował  okresie od 01.06.2018r. do 30.11.2019r. projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w…

Wyniki konkursu ofert na pełnienie funkcji psychologa

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na  pełnienie funkcji PSYCHOLOGA w związku z realizacją projektu „ Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w…

Zapytanie ofertowe- złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

  ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)  …

Wyniki konkursu ofert na pełnienie funkcji psychologa

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta na zapytanie ofertowe z dnia 14.09.2018r. nr OPS.252.8.2018 na pełnienie funkcji psychologa w…

Ankieta badająca zadowolenie klientów

    Ankieta badająca zadowolenie klientów   Szanowni Państwo! Niniejszą ankietę kierujemy do Klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w celu  dokonania obiektywnej oceny funkcjonowania…

Zapytanie ofertowe- złożenie ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA

  ZAPYTANIE OFERTOWE na podstawie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   ( t.j. Dz.U.2017.1579 z późn. zm.)  …

Wyniki konkursu ofert na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń i mentoringu dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej w związku z realizacją projektu…

BEZPIECZNY PRACOWNIK SOCJALNY

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zakupił w ramach projektu pn. „Dobry kierunek zmian. Nowa organizacja pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” współfinansowanego ze…