Kategoria: Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja pomieszczeń sanitarnych Klub Seniora w Iłowej

>> Ogłoszenie o zamówieniu << >> SWZ << >> Pytanie i odpowiedź na pytanie wykonawcy << >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu << >>…

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują…

Dostępność wniosków na dodatek węglowy

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż  wnioski na dodatek węglowy będą dostępne od 24.08.2022r. w sołectwach   u sołtysów lub w świetlicach wiejskich, natomiast…

Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa

W ramach realizacji projektu „Aktywni Mieszkańcy w Gminie Iłowa” w dniach od 13.07.2022 do 22.07.2022 przeprowadzone zostały grupowe treningi umiejętności społecznych. Udział w zajęciach wzięło…

Zaproszenie do złożenia ofert

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do składania ofert na: „Remont lokalu przy ul. Żagańskiej  1-3 celem utworzenia mieszkania o charakterze wspomaganym dla osób…

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń sanitariatów w budynku przy ul. Mickiewicza 21 w Iłowej na potrzeby funkcjonowania Klubu Seniora.  …

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, że w ramach zadania realizowanego w projekcie pt. „Usługi opiekuńcze w Gminie Iłowa.”, od 01.07.2022 uruchomiona została wypożyczalnia sprzętu…

Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej od sierpnia 2022 będzie prowadzić zbiórkę sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz osób starszych wymagających wsparcia. Naszym celem jest…

Sprawozdanie z dotychczasowych zadań realizowanych przez Klub Aktywnych

Klub mieści się w budynku Biblioteki Kultury. Czynny jest  od poniedziałku do piątku w  godzinach od 12.00- 16.00, za wyjątkiem dni w których nasze zajęcia…

Dokument

Ogłoszenie o pracę – opiekun wykonujący usługi opiekuńcze

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej poszukuje osoby gotowej do podjęcia zatrudnienia od 01.07.2022r., na umowę zlecenie w charakterze opiekuna wykonującego usługi opiekuńcze . Minimalne…