Kategoria: Świadczenia/Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

ZASIŁEK RODZINNY  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1)  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 124,00 zł na dziecko w wieku…