Kategoria: Świadczenia/Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Komunikat ws. obowiązku informacyjnego w zakresie Karty Dużej Rodziny   Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której…