Plac Integracji w Iłowej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż zostały zakończone prace przy budowie Placu Integracji mieszczącego się przy ul. Nadrzecznej w Iłowej. Plac Integracji stworzony został w ramach projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zasadzone zostały iglaki i inne rośliny, postawiono ławki, piaskownicę i zjeżdżalnię dla dzieci. Plac ten ma służyć mieszkańcom ulicy jako centrum spotkań towarzyskich i integracyjnych natomiast dla dzieci będzie miejscem zabawy. Przy tworzeniu Placu Integracji współpracowali mieszkańcy ulicy Nadrzecznej w szczególności bloku nr 11. Uroczyste otwarcie Placu Integracji nastąpi 25 sierpnia 2010 r. o godz. 12.00 w obecności Burmistrza Iłowej Pana Adama Gliniaka.

Fotorelacja z powstawania Placu Integracji