„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” – lipiec 2011 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2011 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie za lipiec 2011 r.


Fotogaleria -zajęcia podnoszące kompetencje wychowawcze „Szkoła dla rodziców”

Fotogaleria – zajęcia podnoszące kompetencje społeczne „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”