„Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” – trening umiejętności spędzania wolnego czasu

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż w związku z ogłoszonym dnia 15.03.2012 r. konkursem dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie zajęć w ramach:

Treningu umiejętności spędzania wolnego czasu,

od 27.08.2012 r. organizowane są spotkania dla uczestników projektu, które prowadzi Pani Urszula Śmigiera. Spotkania odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez uczestników i prowadzącą, warsztaty połączone będą z planowanymi wspólnie praktycznymi formami spędzania wolnego czasu, w których udział będą brali uczestniczy projektu wraz z rodzinami.