WYNIKI KONKURSU OFERT w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa”

W związku z ogłoszeniem z dnia 18.10.2013 r. dotyczącym składania ofert na przeprowadzenie Zajęć z coachingu i poprawy wizerunku osobistego z metamorfozą w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej informuje, iż przyjęta została oferta złożona przez Agencję Wizerunku i Rozwoju CAMBIAR Beata Piasny.

Oferta spełnia wymagane kryteria wyboru zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz uzyskała największą liczbę punktów, w szczególności w ocenie kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia, referencji, propozycji przeprowadzenia zajęć (konspekt i harmonogram) dyspozycyjności oferenta, wzoru ankiety ewaluacyjnej jak również przystępnego kosztu usługi.