Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa w listopadzie i grudniu 2013 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” w 2013 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. Sprawozdanie za listopad i grudzień 2013 r.
  2. Trening umiejętności organizowania wolnego czasu
  3. Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
  4. Warsztaty z rękodzieła z elementami wiedzy na temat samozatrudnienia i promocji wyrobów
  5. Zajęcia z coachingu i poprawy wizerunku osobistego z metamorfozą