Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie za maj 2014 r.

Szkoła rodziców – Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych

Trening kompetencji i umiejętności społecznych