Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa w 2014 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej informuje o realizacji działań w ramach projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa” w 2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawozdanie – czerwiec 2014 r.

Sprawozdanie – lipiec 2014

Spotkanie integracyjno-edukacyjne przy ognisku – galeria

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – galeria