Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2018r.”

Zaproszenie do złożenia oferty

na „Prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2018r.


Tryb zamówienia: zapytanie ofertowe na okoliczność postępowania zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. (Dz. U. z 2017 poz. 1579).

Celowość postępowania: konkurencyjność rynku, celowość, racjonalność, gospodarność wydatkowania środków publicznych

 

Zapytanie ofertowe

Druk oferty