Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych
z terenu Gminy Iłowa

 

Gmina Iłowa – Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Iłowa.

 

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych